Kopieerboeke

Sou u belangstel om ‘n bestelling te plaas, vul asb. die bestelvorm in wat in die katalogus gevind kan word en stuur dit saam met u bewys van betaling, aan my by info@lomi.co.za. Vind asb. die Bankbesonderhede op die bestelvorm.

My Eerste Drukskrifboek is 36 bladsye met kopieerwerk en aktiwiteite om drukskrif te oefen. Dit bevat onder andere teksverse, diftong woorde en getalle sowel as aktiwiteite soos doolhowe, teken en prente kopieer, patrone uitbrei, verskille soek, woordsoektog en inkleur. Vir begin lesers wat nog lettervorming oefen.
Prys: R25

My eerste drukskrifboek

My kopieerboek: Drukskrif is 45 bladsye met kopieerwerk en aktiwiteite om drukskrif te oefen. Dit bevat onder andere teksverse, gedigte van Leipoldt, woordsoorte, Suid-Afrika se provinsies, en maande sowel as aktiwiteite soos doolhowe, teken en prente kopieer, patrone uitbrei en inkleur. Vir ouer kinders wat reeds lettervorming geleer het en hul drukskrif wil verbeter.

Prys: R30

drukskrif vb1

My kopieerboek: Lopende skrif is 55 bladsye met kopieerwerk en aktiwiteite om lopende skrif te oefen. Dit bevat onder andere teksverse, gedigte van Leipoldt, meer gevorderde woordsoorte, Suid-Afrika se tale en simbole, planete en boeke van die Bybel sowel as aktiwiteite soos doolhowe, teken en prente kopieer, patrone uitbrei, woordsoek en inkleur.

Prys: R37

Lopendeskrif 1

Insekte kopieerboek: Deel 1 is 35 bladsye met kopieerwerk en aktiwiteite om druk­ en/of lopende skrif te oefen. Dit is propvol insekte inligting en woordeskat. Dit bevat onder andere teksverse, sowel as aktiwiteite soos doolhowe, teken, prente kopieer, patrone uitbrei, woordsoek en ‘n blokkiesraaisel. Temas wat gedek word is dierkunde, ‘algemene insekte terme, hul lewensiklusse en leefstyl, asook sosiale insekte (miere, heuningbye, wespe en termiete.)
Prys: R30

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: