Somme(r) Pret Wiskunde Program

Die Somme(r) Pret Wiskunde Program is heeltemal anders as ander wiskunde produkte op die mark. Dit is eerstens nie ‘n werk-by-‘n-tafel program nie. Dit kombineer speletjies, aktiwiteite en werkvelle om kinders organies en speel-speel wiskunde te leer. Tog bied dit jou as ouer ‘n veiligheidsnet om seker te maak dat al die leerareas wel gedek is.

Koop die program in die aanlyn winkel.

Die program volg ook nie ‘n spesifieke kurrikulum nie. Ek het deur 3 kurrikula gewerk en daaruit die leerareas gehaal om te verseker dat ‘n kind die basiese dek en vir die intermediêre fase na enige van die programme sal kan oorskuif. Die kurrikula waarna ek gekyk het is KABV (CAPS), die Amerikaanse Common Core en Britse Cambridge.

Die eerste deel van die program bemagtig ouers om hul kinders se wiskunde ontwikkeling beter te verstaan en te weet watter struikelblokke hulle voor moet uitkyk. Ek hoop dat dit die vrees uit wiskunde sal haal en dit ‘n meer toeganklike vak sal maak wat ouers en kinders saam kan geniet.

Daar is geen formele assessering ingesluit nie. Ek wys jou wel hoe jy op ‘n informele manier assessering kan doen om vas te stel hoe jou kind vorder en wat hul tot watter mate bemeester het.

Die program is per graad beskikbaar. Deur egter die volledige program aan te koop vir graad O tot 3 kry jy toegang tot al 4 grade waaroor die grondslagfase strek. Omdat die leerareas ‘n geheel vorm en kinders dikwels nodig het om hersiening van ou konsepte te doen, maar ook die uitdaging van moeiliker konsepte geniet bied toegang tot al die werk julle die vermoeë om meer aanpasbaar te wees. Hulle hoef nie in ‘n graad vas gevang te word nie. Die bonus daarvan is dat kinders van verskillende ouderdomme in ‘n gesin saam kan leer.

Die graadboeke is so saamgestel dat waar moontlik aktiwiteite en speletjies tussen die grade soortgelyk is, sodat gesinne met meer as een kind op dieselfde dag dieselfde speletjie of aktiwiteit kan doen. Die moeilikheidsgraad van speletjies en aktiwiteite is meestal aanpasbaar. Wat beteken dat jy dit kan aanpas by jou kind en ook dat kinders met verskillende ouderdomme dit steeds saam kan doen.

Wat is ingesluit in die digitale program?
1) Grondbeginsels van wiskunde. Die ouerhandleiding om jou te bemagtig! Dit bevat onderandere:
– Struikelblokke in wiskunde
– Hoe kinders se wiskundige vaardighede ontwikkel
– Riglyne
2) Elke graad se graad doelwitte
3) Informele assessering
4) Lys van apparaat wat handig is om te gebruik, as ook uitdrukbare apparaat
5) Vir elke graad is daar 32 weke se werk ingedeel in 4 kwartale van 8 weke elk met 5 dae per week. In die graad boeke is elke week ingedeel as volg:
Dag 1: ‘n Aktiwiteit
Dag 2: Getal van die week
Dag 3: Fokus op probleemoplossing
Dag 4: ‘n Werksvel
Dag 5: ‘n Speletjie
Voel asseblief vry om die dae rond te skommel na jul behoeftes. Of om speletjies en aktiwiteite te vervang. Daar is genoeg herhaling ingewerk dat kinders nie elke liewe dag se werk hoef te doen om steeds al die leersareas te dek nie. Die graad boeke is daar is riglyn om beplanning makliker te maak vir ouers.

Indien jy die volledig program koop met al 4 grade ontvang jy ook die volgende bonus materiaal
1) ‘n Indeks om jou te lei om vir elke leerarea ‘n aktiwiteit, speletjie of werkvel te kan kies om te gebruik. In die indeks is al die werk ingedeel in leerareas per graad, sodat ouers self werk kan kies vir die leerareas waaraan hulle voel meer aandag gegee moet word. Die indeks kan ook gebruik word indien jy eerder self ‘n doelgemaakte program vir jou kind(ers) wou saamstel.
2) 50 Aktiwiteite
3) 51 Speletjies
4) 181 Werksvelle

Hoekom is Somme(r) Pret anders?

1) Kinders kry die kans om fisies beter te ontwikkel en meer te beweeg. Beter fisiese ontwikkeling dra nie net by tot kinders se gesondheid, selfbeeld en emosionele toestand nie, maar is ook krities belangrik vir later akademiese sukses.

2) Kinders leer makliker en vinniger deur te speel.

3) Kinders ontwikkel beter begrip van konsepte as hul fisies daarmee werk.

4) Daarby kan hul sien waar hul wiskunde gebruik wat hulle beter motiveer om wiskunde te doen

5) Dit verbeter gesinsverhoudinge. Wiskunde (en ander skool werk) kan maklik stremming op verhoudings in ‘n gesin plaas. ‘n Ouer wat gefrustreerd raak omdat ‘n kind nie wil stil sit en leer nie of konsentrasie verloor of bloot omdat die kind dalk nie ‘n nuwe konsep snap nie (of ‘n ou een weer heel vergeet het). Daarin teen is speletjies ‘n lekker manier om tyd saam te spandeer en ‘n ontspanne omgewing waar leer makliker plaas vind. Net so deur aktiwiteite saam te doen bou jul ook aan jul verhouding en leer mekaar beter ken.

6) Verskillende ouderdom kinders kan saam leer. Dit beteken dat die program meer tyd effektief is vir gesinne met meer as een kind.

7) Baie van die leerareas word organies gedek, wat beteken dat julle dit as deel van ‘n normale dag/week kan doen. Kinders het dus meer tyd om bloot kind te wees en hul eie belangstellings en sterk punte te ontdek.

8) Kinders behou hul vryheid om kreatief te dink.

9) Hulle kry ook die geleentheid om kritiese denke te ontwikkel omdat hulle nie metodes gevoer word nie, maar self probleme moet oplos.

10) Dit bemagtig jou as ouer. Die handleiding help jou as ouer om beter te verstaan hoe jou kind ontwikkel, hoe dit wiskunde raak en wat die struikelblokke is waarvoor jy moet uitkyk. Die kennis is waardevol ver verby die grondslagfase.

Koop die program in die aanlyn winkel. Indien jy reeds van my grondslag produkte aangekoop het kontak my asseblief by info@lomi.co.za vir ‘n verdere afslagbewys op die program.