Ek het reeds geskryf oor hoe ons ons kan los maak van die klaskamer mentaliteit. Vir baie maak dit s’n ten opsigte van lees en skryf, maar dan kom die vraag altyd: Wat van wiskunde? Ons kan tog mos nie net wiskunde los nie!

Die realiteit is ja, jy kan selfs wiskunde los tot heelwat later. Benezet het amper ‘n 100 jaar terug al deur navorsing bewys dat kinders wat nie formele wiskunde onderrig voor graad 7 ontvang het nie, beter vaar in wiskunde as hul ewe knie wat al vir jare met dit spook. Tot op 12 het kinders bloot nodig om praktiese aan elke-dag wiskundige begrippe bloot gestel te word. Dinge soos tyd, geld, halwes, heles, meting, tel, groepeer en verdeel. Dit saam met lees ontwikkel hul kreatiwiteit en probleem oplossing vaardighede. (Ja, jy het reg gelees kinders wat gereeld lees doen beter in wiskunde! Nie kinders wat ure voor wiskunde boeke deur bring nie!)

wiskunde-quotes-1Deur te lees en die dinge prakties toe te pas leer hul beter probleem oplossing. En dis eintlik waarom kinders wiskunde op skool geleer word: Vir probleem oplossing en logiese denke ontwikkeling. Dit is egter lankal nie meer wat meeste kinders in die proses leer nie. Kinders word nie meer geleer dat daar verskillende maniere is om dieselfde probleem op te los nie. Hulle word ‘n metode geleer. Hoekom? Omdat dit makliker is om hulle te assesseer.

wiskunde-quotes-3

Wat het hulle egter geleer? Bloot ‘n rympie soos ‘n papegaai. Hulle het nie geleer om logies te dink nie. Die ironie is met tyd vergeet ons rympies. Dit is waarom kinders ‘n jaar later nie meer dieselfde som kan doen nie. As hulle dit nie gereeld genoeg herhaal nie, vergeet hulle die metode. Dit is hoekom die tradisionele metode sê kinders moet elke dag wiskunde doen. As kinders egter gelos word om logies die probleem uit te pluis gaan hulle dit weer kan doen in die toekoms. Ongeag hoe lank terug hulle dit die vorige keer moes doen. 

Ek sien dit in my eie kinders. Hulle dink heeltemal verskillend. Hulle sal nooit ‘n probleem op eers naastenby dieselfde manier probeer oplos nie. Tog kom elkeen op ‘n logiese manier by die antwoord uit. En jaarliks as dit tyd is vir die Living Maths wiskunde olimpiade sien ek dat hulle dit met gemak doen. Want hulle kan dinge uitpluis en uitredeneer.

So as jy die moed het. Pak weg die wiskunde kurrikulum tot heelwat later en doen eerder elke-dag-gebruiks-wiskunde. En speel. Kinders leer ongelooflik baie wiskundige vaardighede in vrye spel, maar ook in gestruktureerde speletjies.

wiskunde-quotes-2Buiten dien het David Albert bereken dat ‘n kind in 8 weke (van 30 ure ‘n week – die hoeveelheid tyd wat meeste kinders op hoërskool spandeer in ‘n week) alles kan leer wat hul van graad R tot 12 in wiskunde moet bemeester!

En ten slotte. Wat van al die ander laerskool vakke? Dit is alles daar om kinders se algemene kennis te verbreed. En wees nou maar eerlik, skoolvakke doen dit op ‘n uiters oppervlakkige manier. Die dinge wat werklik in ‘n mens se geheue vassteek is dit wat vir jou interessant of bruikbaar was. Die res gaan by die een oor in en by die ander uit. Gee jou kinders dus eerder die kans om soveel as moontlik te leer oor dit wat hulle interesseer en hulle sal uiteindelik ‘n ongelooflike algemene kennis hê!